TS TECH A/S SØGER DOKUMENTATION CONTROLLER

HELT NY STILLING – HELT NYE MULIGHEDER…

Til nyoprettet stilling søger vi en struktureret, beslutsom og viljestærk Dokumentation Controller.

Drømmer DU om et job hvor udvikling og ansvar er i fokus? Ønsker DU at være i en virksomhed hvor tiden aldrig står stille? Har DU lyst til at bidrage til den grønne omstilling indenfor bla. PtX og Vindindustrien? – Så kan DU blive vores nye kollega.

DINE NYE ARBEJDSOPGAVER BLIVER

  • at sikre den løbende håndtering af revision og nummerstyring bliver overholdt
  • at følge og forbedre procedurer for dokumentkontrol
  • at sikre, at al dokumentation opfylder formelle krav og påkrævede standarder
  • at have et bredt kendskab til tegneprogrammer. Evt. kunne assistance i forbindelse med tegningsarbejde, eks. PC Schematic og lign. – dog ikke et krav
  • i samarbejde med projektlederne at assistance med udarbejdelse af mindre tilbud på kommende projekter, hvor det vil kræve dokumentationskrav
  • at assistere i projekterne på tværs af organisationen
  • i nogle få sammenhænge, evt., deltage i netværksmøder og messer
  • telefonisk support til kunder og medarbejdere vedrørende dokumentation
  • at sikre, at dokumenter deles på vigtige tidspunkter for at lette rettidig projektafslutning

GENERELLE MÅL FOR STILLINGEN

DU skal med stor vilje og en beslutsomhed udføre kontrol af virksomheds- og projektdokumentation, og være med til at sikre, at dokumentationsstyringssystemet bliver tilpasset og udbygget i samarbejde med ledelsen. DU har det overordnede ansvar for dokumentationsstyringen i TS TECH A/S, samt løbende at vedligeholde systemet når ændringer skal foretages og implementeres. Det er dit ansvar at drive dokumentationspakkerne igennem de enkelte projektforløb sammen med de udpeget projektledere. DU deltager i udførelse af tegnings dokumentation samt frembringelse af produktinformationer til de samlede dokumentationspakker. Slutteligt bliver DU bindeleddet mellem vores kunders dokumentationsafdelinger og TS TECH A/S.

DIT ANSVAR OG BEFØJELSER I RELATION TIL LEDELSEN

Som Dokumentation Controller refererer DU organisatorisk til TS TECH A/S’ COO, men vil i dagligdagen indgå i et tæt samarbejde med projektlederne med henblik på Dokumentations håndtering. Som Dokumentation Controller vil DU tillige indgå i et tværfagligt samarbejder med de øvrige afdelinger hos TS TECH A/S samt i HYTOR Group.

VI TILBYDER EN UNIK MULIGHED

TS TECH A/S har sat kursen mod international vækst, båret af bl.a. et strategisk fokus på vindsegmentet. Vi søger blandt de bedste og stiller høje krav til dig. Til gengæld får DU muligheden for at blive en del af en virksomhed, som har sat kursen mod international vækst, og som har midlerne, strategien, ambitionerne samt de ledelsesmæssige kompetencer til at nå målene. Verdens bedste kollegaer med en aktiv personaleforening der arbejder for et godt sammenhold på tværs af TS TECH.

Ser DU et muligt match imellem dine ønsker og stillingens krav, så lad os starte dialogen. DU er meget velkommen til at kontakte Finn E. Christensen eller Thomas V. West på tlf. 23824600 eller pr. mail til job@tstech.dk

ANSØGNING

Alle ansøgninger behandles løbende og fortroligt. Hvis denne stilling har din interesse, opfordres du til at søge stillingen hurtigst muligt. DU søger stillingen ved at sende din ansøgning og CV til os på Job@tstech.dk.

HVEM ER TS TECH A/S

TS TECH A/S beskæftiger i dag mere end 50 medarbejdere og har en stærk position som totalleverandør af el tekniske løsninger til flere målgrupper i industrien – hvor især vind er et stort område. TS TECH A/S har en klar ambition om fortsat vækst både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. TS TECH A/S’ 7 forretningsområder spænder bredt inden for det el tekniske område – med stor fokus rettet mod den grønne omstilling. TS TECH A/S er i dag en del af HYTOR Group.

Kontakt os i dag

SKAL VI TAGE EN SNAK SAMMEN?

KONTAKT OS