Kontakt os 24/7Kontakt os 24/7
Vindikon Energi Industri Cert Safe Kommunikation Marine

Grøn omstilling

Når vi taler om den grønne omstilling er det med et særligt fokus på arbejdet omkring energi Ø’er, PtX-anlæg, landstrømanlæg til skibe, energieffektivisering og oplagring af strøm fra solpaneler, etc.

Grøn omstilling

Når vi taler om den grønne omstilling er det med et særligt fokus på arbejdet omkring energi Ø’er, PtX-anlæg, landstrømanlæg til skibe, energieffektivisering og oplagring af strøm fra solpaneler, etc.

Thomas B. Sandholdt

CEO / Managing Director

(+45) 26 31 30 00
ts@tstech.dk

Fra Wikipedia

Grøn omstilling er den danske betegnelse for alle de tiltag rundt om i verden – fra såvel det offentliges, erhvervslivets og fra privat side – som har til formål at afværge, begrænse eller udskyde følgerne af den globale opvarmning (på engelsk tales om climate change mitigation).

Omstillingen drejer sig hovedsagelig om at nedbringe den menneskeskabte udledning af drivhusgasser, dels især ved at udfase brugen af fossile brændstoffer og i stedet basere energiforsyningen på vedvarende energi, og dels ved at fjerne kuldioxid og andre drivhusgasser fra atmosfæren, fx ved skovrejsning.

Men grøn omstilling omfatter også ændringer i adfærd mht. forbrug, fx mere genbrug eller mere skånsom produktion, samt en ændret indstilling til vækst, foruden tilpassede beskatningsregler. 

"Vi har som strategi, og eksekveret plan, at være en væsentlig samarbejdspartner indenfor den grønne omstilling."

Thomas B. Sandholdt

CEO / Managing Director

Fra TS TECH

Når vi taler om den grønne omstilling er det med et særligt fokus på arbejdet omkring energi Ø’er, PtX-anlæg, landstrømanlæg til skibe, energieffektivisering og oplagring af strøm fra solpaneler, etc.

Vi har en defineret rolle og har partnerskaber med aktører som projekterer og driver opgaverne. 

Landstrømsanlæg. Der er behov for etablering af landstrømsanlæg for at opfylde krav om mindre udledning og støj, når skibene er i havn. Her har vi stor erfaring og bidrager allerede nationalt og internationalt.

Vi leverer løsninger til oplagring af strøm/store batterianlæg til virksomheder. Gerne i forbindelse med etablering af el-lade standere til biler og sammen med solcelleanlæg/hybridanlæg.